Prefabricerade badrum för stamrenovering

PreBad AB erbjuder prefabricerade badrumsmoduler anpassade för stambyten. Deras målsättning är att förändra den konservativa byggbransch som råder i stora delar av Skandinavien för att möjliggöra att nya effektiva och kvalitativa metoder används – med syfte att fler bostäder ska renoveras.

Läs mer på www.prebad.se