Prefabricerade hotellmoduler

Med prefabricerade hotellmoduler från Isolamin Sweden AB får du en smidigare projektering, kortare byggtid, enklare logistik och mer kostnadseffektiva lösningar.

www.isolamin.se