Prefabricerade köksmoduler

Space Interior Sverige AB producerar köksmoduler i form av ett komplett, monterat kök, kundanpassat och levererat på lastbil. Efter avlastning rullas köket in på plats, det passas in och ansluts sedan till el, vatten och avlopp.

Läs mer på www.spaceinterior.se