Modul- och prefabverksamheter

PartGroup –
sex systerföretag.

PartGroup – Sex systerföretag med modul- och prefabverksamheter samlade under ett gemensamt koncept.
Med i PartGroup är Part Construction AB, PreBad AB, PCS Modulsystem, Space Interiör AB, Isolamin AB samt PreEnergi AB.

Badrumsmoduler för nyproduktion

Med prefabricerade badrum från Part Construction får du smidigare projektplanering, kortare byggtid, enklare logistik och mer kostnadseffektiva lösningar utan att ge avkall på kvaliteten.

Badrumsmoduler för stamrenovering

PreBad erbjuder prefabricerade badrumsmoduler anpassade för stambyten.

Bostadsmoduler

Med prefabricerade bostadsmoduler från Isolamin får du en smidigare projektering, kortare byggtid, enklare logistik och mer kostnadseffektiva lösningar.

Hotellmoduler

Med prefabricerade hotellmoduler från Isolamin får du en smidigare projektering, kortare byggtid, enklare logistik och mer kostnadseffektiva lösningar.

Köksmoduler

Space producerar köksmoduler i form av ett komplett, monterat kök, levererat på lastbil.

Sandwichpaneler

Isolamin är ett innovativt företag som är världsledande på att tillverka sandwichpaneler till marina och industriella ändamål.

Tillfälliga modullokaler

Tillfälliga modullokaler med bestående kvaliteter.Nyheter från PartGroup.