Tillfälliga modullokaler med PCS Modulsystem

PCS Modulsystem AB har som filosofi att erbjuda säkra, bestående och bra modullokaler när behov plötsligt uppstår. De har lösningen när myndigheter, kommuner, landsting och privata entreprenörer är osäkra på hur länge deras verksamhet behöver en lokal eller boende, men behöver en snabb och krångelfri lösning. Med PCS flyttbara moduler skapas tillfälliga lokaler som håller mycket hög kvalitet och klarar högt ställda krav på miljö, tillgänglighet, specialanpassningar och hållbarhet.

Läs mer på www.pcsmodulsystem.se